Poštovani članovi,

ovim putem vas obavještavamo da je upravni odbor odlučio o visinama članarine za 2024 godinu.

Premijer liga: 30 eura

1. HRL: 25 eura

2. i 3. HRL: 20 eura

Županijska liga: 15 eura

Članarinu je potrebno uplatiti na žiro račun zbora najkasnije do 31.03.2024.

Svi članovi koju su uplatili kotizaciju za zimski seminar (koji je u međuvremenu otkazan), trebaju uplatiti samo razliku, dok članovi koji nisu uplatili kotizaciju trebaju platiti cijeli iznos gore naveden.

Podaci za uplatu:

ZBOR RUKOMETNIH SUDACA ZAGREB

Veprinačka 16, Zagreb
OIB: 06067107758
IBAN: HR6523600001101553413